diumenge, 4 de novembre de 2012

D'allò urgent i d'allò important


El mandant que tot just ara iniciem ve molt pressionat per l’entorn de crisi que patim. Això fa que tot sembli d’extrema urgència i importància, però és bàsic fer un pas enrere i distingir entre les respostes a la situació a curt termini i aquelles respostes que han de permetre canvis estructurals que, des de la petita escala dels municipis, ajudin a millorar el mig i llarg termini.

No cal dir que les mesures pal·liatives dels efectes de la crisi en els sectors més vulnerables són la urgència. El pacte de govern que els 3 partits de govern vam signar el passat 11 de juny inclou compromisos en aquest sentit, i és bàsicament l’àmbit dels mecanismes de protecció social, i d’aquelles polítiques ocupacionals i formatives que facil.litin trobar una feina en un període curt de temps.

Però la crisi ha posat de manifest aspectes sobre els que només es pot incidir mitjançant polítiques que superin la immediatesa, i això suposa un canvi cultural disruptiu en alguns àmbits.

Per una banda cal pensar en uns ajuntaments austers i que no depenguin excessivament dels ingressos de la construcció. Per això no només cal pactar mesures de contenció de despesa (ICV ha estat determinant en la congelació de les retribucions als càrrecs polítics i eventuals), sinó crear figures reguladores com la creació d’un Fons d’Habitatge de Lloguer, que limiti el volum d’ingressos de la construcció que van a parar a la despesa corrent, al mateix temps que es reserven recursos finalistes per a accions d’habitatge de lloguer.

Per altra banda cal pensar en mesures de producció i estalvi d’energia. En aquest sentit, l’impuls a la producció en energies renovables és una estratègia clara, però també ho són amb claredat les polítiques d’estalvi i eficiència energètica.

Paral·lelament no podem permetre que sectors de la nostra població quedin exclosos d’alguns dels serveis que ofereix el municipi. Treballarem per implantar progressivament un sistema de tarificació social (preus amb bonificacions progressives segons el nivell socioeconòmic de les persones que sol·liciten).

I finalment cal saber donar resposta a l’aprofundiment democràtic que reclama la societat. Exercir la responsabilitat política obrint espais de debat i de participació real, efectiva, concreta i de qualitat, és part del nostre ADN i ho seguirem impulsant.

I aquestes són només algunes de les qüestions que haurem d’abordar durant el mandat. Se’ns gira feina...
Article publicat a "El Butlletí de Sant Just Desvern", Juliol de 2011