dimecres, 23 d’octubre de 2013

Marrecs: un model educatiu de qualitat inqüestionable

Sense voler entrar en debats epistolars amb els companys de CiU, cal dir que al seu article de partit a l’anterior Butlletí és un aiguabarreig on conflueixen (voluntàriament o no), ignorància, prepotència,  i m’atreviria a suggerir que també un punt de mala fe.

Ignorància en primer lloc perquè són profunds desconeixedors del projecte de Marrecs, i ho són per voluntat pròpia. No recordo cap visita seva al centre (excepte quan es va inaugurar l’ampliació al 2007), cap entrevista amb la direcció, cap pregunta al Consell Escolar Municipal en relació al projecte. Només recordo un interès en relació als comptes, els quals els vaig facilitar de manera exhaustiva. Tan exhaustiva que no han aconseguit destriar el gra de la palla i imputen com a cost partides que no corresponen a l’activitat pròpia del servei que analitzen, i tot plegat per no preguntar. I amb la imprudència que a voltes acompanya la ignorància intervenen dubtant que el model educatiu de Marrecs suposi, de fet, cap avantatge en relació al desenvolupament maduratiu de l’infant i una referència per les famílies.

Prepotència manifesta quan parlen de bona gestió. El model que el mateix govern de CiU va desenvolupar per les escoles bressol de la Generalitat, és superior en costos, menor en prestacions i no el recordo a cap rànking de qualitat. Sí que hi és Marrecs, posat com a referència  pel mateix Departament d’Ensenyament. No és just demanar equiparar Marrecs en costos a les escoles privades, quan aquestes darreres es veuen obligades a pagar uns salaris molt baixos per poder subsistir. I millor no parlar de la proposta d’establir la política de xecs populista que tan estèrils resultats ha portat a les polítiques socials d’aquest país.

I un punt de mala fe per publicar el seu article en ple procés de preinscripcions i matriculacions, un dels moments més delicats per la continuitat i viabilitat del projecte de qualsevol escola. Malgrat això, any rera any, les famílies de Sant Just dipositen la seva confiança a Marrecs, com així ho demostren els alts índex de preinscripció.

Des de la nostra presència als diferents governs municipals hem impulsat el projecte de l’actual escola bressol, n’hem millorat la qualitat i hem aplicat millores en la gestió els darrers anys que han suposat un important estalvi que ha permès resistir la retirada de la Generalitat de les beques 0-3 i la reducció en el sosteniment de l’escola, sempre amb la complicitat de l’equip de Marrecs.

Mentre estiguem al govern el projecte continuarà, treballant per millorar-ne l’eficiència. No sé què passarà quan algun dia els companys de CiU ostentin aquesta responsabilitat de govern, però m'agradaria que l'efecte no fos com encarregar a la guineu que tingui cura de les gallines..

Lluís Monfort Peligero
Regidor d'Educació, Infància i Joventut.
Regidor President de l'Àrea de Serveis a la Persona