diumenge, 12 d’octubre de 2014

WANTED: SANT JUST CIUTAT EDUCADORA

Des de Sant Just hem cregut que el poble, la ciutat, és un marc i un agent educatiu que permet ajudar a formar persones sensibles, conscients dels seus drets i deures, lliures i crítiques. No només ho hem cregut sinó que ho hem considerat una prioritat. I en aquest sentit hem anat fent camí aquests darrers 35 anys, amb voluntat de ser “ciutat educadora”.
En aquest objectiu hi hem destinat il•lusió, imaginació, pensament crític i col•lectiu, a més a més d’importants esforços materials, humans i pressupostaris i hem pogut crear espais i serveis d’acompanyament a la infància i la família, d’èxit escolar, de desenvolupament personal, a través d’una estratègia que ens ha permès combinar professionalitat, contacte amb la ciutadania i resposta a les diferents necessitats. Us convido a donar una ullada als vídeos “Una Vida per Créixer” que trobareu al web http://www.santjust.cat/educacio  per veure tot allò que durant anys hem anat construint entre totes i tots, poc a poc.
Doncs bé, sembla ser que tota aquesta dinàmica es pot veure compromesa ara per l’aprovació de dues modificacions de llei: per una banda la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) i la Llei Orgànica per la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE).
LRSAL estableix la desaparició de la competència municipal de poder realitzar activitats complementàries, pilar en el que es basava allò anteriorment exposat, i posa en perill la continuïtat de tota la feina feta els darrers anys. Tampoc ens deixa espai en la tan important planificació educativa.
Per altra banda la LOMCE limita extraordinàriament la presència dels municipis en els òrgans de direcció i govern dels centres educatius, dificultant aquesta proximitat i complicitat establerta entre el municipi i els objectius de les escoles i institut.
Cal ser contundents ara en la defensa de tots aquells instruments i serveis dels que ens hem dotat, i cal reclamar a l’Estat i a totes les administracions implicades el reconeixement de la feina que realitzem les ciutats educadores en favor de la consecució d’una ciutadania democràtica plena.
Les dones i els homes de Sant Just tenen dret a reflexionar i a participar en la construcció de programes educatius i a disposar dels instruments necessaris per poder descobrir un projecte educatiu en la dinàmica de la seva ciutat, en els valors que aquesta fomenta, en la qualitat de vida que ofereixi, en l’interès que la ciutat manifesti en la relació amb la ciutadania i en la forma que aquesta els escolti. Això tan natural i bàsic resulta ser subversiu, i s’hi actua en conseqüència:  “Wanted: Sant Just Ciutat Educadora”.